Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

TÜRKİYE'DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   THE IMPACT OF PUBLIC HEALTH EXPENDITURES ON HUMAN DEVELOPMENT IN TURKEY.
  • Abstract:
   Nowadays the health expenditures are considered as one of the fundamental indicators of economic development. Improving own health systems, countries all around the world struggle to advance in both human progress and providing equality in income distribution. A dramatic increase has taken place in public health expenditure in recent years. In this study, it is examined by regression analysis whether there is positive effect rising public health expenditures on human progress. With this aim, the figures belonging to the period between 1991-2013 years such as the rate of public health expenditures to GDP the number of people per doctor and the number of health organization with bed have been utilized. It has been concluded that public health expenditure during the period had a significant impact on human progress and impatient treatment organizations and health staff are more needed because both total health expenditure and public health expenditure are under the OECD average. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Günümüzde sağlık harcamaları, ekonomik kalkınmanın en temel belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada devletler, kendi sağlık sistemlerini geliştirerek hem insani gelişim yolunda, hem gelir dağılımında adaletin sağlanmasında ilerlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de son yıllarda kamu sağlık harcamalarında önemli miktarda artış yaşanmıştır. Bu çalışmada, artan kamu sağlık harcamalarının insani gelişim düzeyi üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla, çalışmada 1991-2013 yıllarına ait kamu sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, hekim başına düşen kişi sayısı ve yataklı sağlık kurumu sayısı kullanılmıştır. Anılan dönemde kamu sağlık harcamalarının insani gelişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış ve gerek toplam sağlık harcamalarının gerekse de kamu sağlık harcamalarının OECD ortalamasının çok altında olması nedeniyle daha çok yataklı tedavi kurumuna ve sağlık personeline ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences is the property of Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)