Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

AR EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO POKYČIAI ATITINKA FISKALINIO FEDERALIZMO PRINCIPUS - LYGINAMOJI 2007-2014 METŲ BIUDŽETŲ ANALIZĖ. (Limburgan)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): ČEPONYTĖ, EGLĖ
 • Source:
  Politologija; 2015, Vol. 77 Issue 1, p200-250, 51p
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   DO CHANGES IN THE EUROPEAN UNION BUDGET MEET FISCAL FEDERALISM PRINCIPLES: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 2007-2014 EU BUDGETS. (English)
  • Abstract:
   The fiscal federalism theory was developed to explain budget formation in independent states. At present, this theory is often applied to supranational institutions like the European Union (hereinafter EU), without paying enough attention to the unique characteristics of this level of analysis. This article identifies which assumptions of the classical fiscal federalism theory can not be applied to the supranational level. After modifying these assumptions and adding the public choice theory and political economy insights, the fiscal federalism theory is applied to describe the EU budget. This paper answers the question of whether changes in the EU budget of 2014 were in line with the normative principles of the fiscal federalism. It was found that changes in the EU budget were not systematic: while we can see the progress in the implementation of the principles of fiscal federalism in some policy fields, regression and the lack of positive changes are observed in others. Recommendations to the policy makers how the EU budget could be improved are presented in the conclusions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Visuotinai sutariama, kad Europos Sąjungos biudžetas nebeatitinka šiandienos realijų: dėl priklausomybės nuo pasirinkto kelio pokyčiai biudžete yra inkrementiški, neleidžia veiksmingai susidoroti su naujais Europos Sąjungai keliamais reikalavimais. Pasibaigus diskusijoms dėl 2014-2020 Daugiametės finansinės perspektyvos, reikėtų įvertinti ES biudžeto struktūros pokyčius, vadovaujantis politikos mokslų ir ekonomikos literatūroje pateikiamais normatyviniais kriterijais. Straipsnyje, remiantis fiskalinio federalizmo teorija, aptariamos rekomenduotinos ES biudžeto reformos trajektorijos. Atsižvelgiant į šias trajektorijas, įvertinamos 2007-2014 metų ES biudžetų kaitos tendencijos. Nustatyta, jog pokyčiai ES biudžete nebuvo sistemingi: kai kuriose politikos srityse matyti pažanga įgyvendinant fiskalinio federalizmo principus, kitose fiksuojamas regresas arba teigiamų pokyčių nebuvimas. Fiskalinio federalizmo teorija buvo sukurta aiškinti nacionalinės valstybės biudžeto sandaros logiką. Taikant ją viršnacionaliniams tokių susivienijimų kaip ES procesams aprašyti, būtina atkreipti dėmesį į unikalias šio lygmens procesų charakteristikas. Šiame straipsnyje, aprašant ES biudžetą, taikoma modifikuota viešojo pasirinkimo ir politinės ekonomijos teorijos įžvalgomis papildyta klasikinio fiskalinio federalizmo teorija. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Politologija is the property of Vilnius University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)