Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Quality of life in anorexia nervosa patients - a review study. (English)
  • Publication Year:
   2018
  • Author-Supplied Keywords:
   anorexia nervosa
   eating disorders
   quality of life
   jadłowstręt psychiczny
   jakość życia
   zaburzenia odżywiania
   EnglishPolishLanguage of Keywords: English; Polish
  • Abstract:
   Introduction: An eating disorder is a disease entity characterised by an inadequate or excessive eating pattern or anxiety over one's appearance. One of its possible forms is anorexia nervosa. Apart from the mental symptoms related to the distorted perception of one's own body, the hallmark of the condition is the presence of serious somatic complications caused by extreme weight loss. As the affected individuals rarely seek medical help despite an objective decline in overall functioning, it seems worthwhile investigating how they subjectively assess their own quality of life. Aim: To conduct a comprehensive review of studies investigating the quality of life of anorexia nervosa patients. Method: MEDLINE/PubMed, Cochrane Library and Google Scholar electronic repositories were searched for relevant studies in Polish and English published over the past 5 years (2013-2018), selected according to the use in titles and abstracts of the following keywords: "anorexia nervosa," "eating disorders," "quality of life", "QoL" in Polish and English. The repositories were searched independently by each of the authors, and the selected publications were compared to exclude any duplicates. The review covered a total of 25 publications, out of which 13 were analysed in detail as best matches for this study. Conclusions: The reviewed studies demonstrated a deteriorated quality of life in patients suffering from anorexia nervosa. Patients who receive treatment may improve their quality of life, which, however, even in the case of remission has been found to remain lower than in the general population. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Wstęp: Zaburzenia odżywiania są jednostką kryterialną charakteryzującą się niewystarczającym lub nadmiernym wzorcem odżywiania czy też lękiem związanym z wyglądem własnego ciała. Jedną z ich postaci jest jadłowstręt psychiczny. Oprócz objawów psychicznych związanych między innymi z zaburzonym postrzeganiem własnego ciała charakterystyczne jest występowanie powikłań somatycznych wynikających ze znacznego ubytku wagi. W związku z faktem, że pomimo obniżenia obiektywnej jakości funkcjonowania osoby te rzadko poszukują pomocy lekarskiej, interesująca wydaje się ich subiektywna ocena jakości życia. Cel: Systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego badań na temat jakości życia u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Metoda: Przegląd prac w języku polskim i angielskim z okresu ostatnich 5 lat (2013-2018), pozyskanych z elektronicznych baz MEDLINE/PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, na podstawie słów kluczowych: „jadłowstręt psychiczny", „zaburzenia odżywiania", „jakość życia", anorexia nervosa, quality of life, „QoL", eating disorders, pojawiających się w tytułach oraz abstraktach. Wyżej wymienione bazy były przeglądane niezależnie przez każdego autora, a następnie wybrane publikacje zostały ze sobą zestawione w celu wykluczenia duplikatów. Ostatecznie do analizy włączono 25 publikacji, z czego 13 zostało poddanych szczegółowemu opracowaniu jako najbardziej zgodne z tematyką przeglądu. Wnioski: Badania wykazały niższą jakość życia u osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. U osób, które podjęły leczenie, jakość życia może się poprawić, jednak i tak będzie niższa niż w populacji ogólnej, mimo remisji choroby. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology) is the property of Medical Communications Sp. z o.o. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • ISSN:
   16446313
  • Accession Number:
   131060944
 • Citations
  • ABNT:
   ZASADA, I. et al. Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish). Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology), [s. l.], v. 18, n. 2, p. 212, 2018. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944. Acesso em: 1 out. 2020.
  • AMA:
   Zasada I, Wilczyński KM, Żmijowska A, Janas-Kozik M. Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish). Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology). 2018;18(2):212. Accessed October 1, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944
  • APA:
   Zasada, I., Wilczyński, K. M., Żmijowska, A., & Janas-Kozik, M. (2018). Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish). Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology), 18(2), 212.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Zasada, Ida, Krzysztof M. Wilczyński, Anna Żmijowska, and Małgorzata Janas-Kozik. 2018. “Jakość Życia u Chorych z Jadłowstrętem Psychicznym - Badanie Przeglądowe. (Polish).” Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology) 18 (2): 212. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944.
  • Harvard:
   Zasada, I. et al. (2018) ‘Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish)’, Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology), 18(2), p. 212. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944 (Accessed: 1 October 2020).
  • Harvard: Australian:
   Zasada, I, Wilczyński, KM, Żmijowska, A & Janas-Kozik, M 2018, ‘Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish)’, Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology), vol. 18, no. 2, p. 212, viewed 1 October 2020, .
  • MLA:
   Zasada, Ida, et al. “Jakość Życia u Chorych z Jadłowstrętem Psychicznym - Badanie Przeglądowe. (Polish).” Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology), vol. 18, no. 2, Apr. 2018, p. 212. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Zasada, Ida, Krzysztof M. Wilczyński, Anna Żmijowska, and Małgorzata Janas-Kozik. “Jakość Życia u Chorych z Jadłowstrętem Psychicznym - Badanie Przeglądowe. (Polish).” Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology) 18, no. 2 (April 2018): 212. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944.
  • Vancouver/ICMJE:
   Zasada I, Wilczyński KM, Żmijowska A, Janas-Kozik M. Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe. (Polish). Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology) [Internet]. 2018 Apr [cited 2020 Oct 1];18(2):212. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=131060944