Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   PRZEGLĄD I ANALIZA FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI TELEFONICZNYCH ZWIĄZANYCH Z KONSUMPCJĄ ALKOHOLU. (Polish)
  • Publication Year:
   2020
  • Author-Supplied Keywords:
   Gamification
   mHealth
   Mobile apps
   Trackers
   aplikacje mobilne
   gamifikacja
   mZdrowie
   trackery
   EnglishPolishLanguage of Keywords: English; Polish
  • NAICS/Industry Codes:
   NAICS/Industry Codes 722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages)
  • Abstract:
   Introduction: The growing popularity of various devices in the field of mHealth is having an influence on contemporary medicine. The positive role of new technologies in addressing alcohol- related problems is also noticeable. As it seems, solutions used in the mHealth area may improve the addiction treatment system by facilitating stable contact with therapeutic units in the long term and overcoming stigmatisation and geographical barriers. The article contains a review and analysis of telephone app functionalities in the field of alcohol consumption. Material and methods: The applications were selected in a systematic search of Google Play mobilne, trackery and AppStore databases. Two hundred applications associated with two general categories were included in the analysis: pro-drinking (n = 100) and pro-health apps (n = 100). The indicators of apps' impact (like the number of user ratings, average user ratings and number of downloads) were analysed. Results: Pro-drinking apps are much more popular than pro-health. Among the pro-health apps, the largest and most popular group were so called trackers used for monitoring of daily consumption. Discussion: The popularity of trackers seems to be related to the broad phenomenon accompanying the development of mobile devices and the Internet of Things (IoT), which is also present in the area of mHealth known as the Quantified Self (QS). Many of the analysed health-oriented apps contained elements of gamification. As the research shows, gamification has a large potential to change users behaviour, which in the context of dependence-related problems may be a promising tool in reducing excessive alcohol consumption. Conclusions: Functionalities included in the applications encourage user's reflexive management of their own habits and may allow to taking responsibility for one's own behaviour and encourage self-control. However, on the other hand, the high popularity of pro-drinking applications may be an indirect incentive towards alcohol consumption. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Wprowadzenie: Rosnąca popularność urządzeń z dziedziny mZdrowia ma wpływ na współczesną medycynę. Dostrzega się również pozytywną rolę nowoczesnych technologii w pokonywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu. Wydaje się, że rozwiązania z zakresu mZdrowia mogą usprawnić system lecznictwa uzależnień przez ułatwienie utrzymywania w dłuższym czasie stałego kontaktu z placówką terapeutyczną oraz przezwyciężanie barier geograficznych i związanych ze stygmatyzacją. W artykule dokonano przeglądu i analizy funkcjonalności aplikacji telefonicznych odnoszących się do konsumpcji alkoholu. Materiał i metody: Aplikacje wybrano na podstawie systematycznego wyszukiwania w bazach Google Play i AppStore. Do analizy włączono 200 aplikacji przyporządkowanych dwóm ogólnym kategoriom: proalkoholowej (n = 100) i prozdrowotnej (n = 100). Przeprowadzono również analizę wskaźników wpływu i oddziaływania, takich jak liczba ocen użytkowników, średnia ocen użytkowników i liczba pobrań. Wyniki: Aplikacje proalkoholowe cieszą się dużo większą popularnością niż prozdrowotne. Wśród aplikacji prozdrowotnych najliczniejszą i najbardziej popularną grupą są tzw. trackery, służące do bieżącego monitorowania konsumpcji. Omówienie: Popularność trackerów wydaje się związana z szerszym zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi urządzeń mobilnych i internetu rzeczy (IoT), które jest obecne również w obszarze mZdrowia, tj. z policzalnym ja (QS). Wiele analizowanych aplikacji prozdrowotnych zawierało elementy gamifikacji. Jak pokazują badania, gamifikacja ma duży potencjał do zmiany zachowań użytkowników, co w kontekście problemów związanych z uzależnieniem może być obiecującym narzędziem w ograniczaniu nadmiernej konsumpcji alkoholu. Wnioski: Zawarte w aplikacjach funkcjonalności zachęcają do refleksyjnego zarządzania własnymi nawykami, dzięki czemu pozwalają na wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie i mogą skłaniać do samokontroli. Z drugiej jednak strony niepokój budzi duża popularność aplikacji proalkoholowych, które mogą być pośrednią zachętą do spożywania alkoholu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • ISSN:
   08674361
  • Accession Number:
   143872426
 • Citations
  • ABNT:
   WRÓBLEWSKI, M.; KLINGEMANN, J. I.; WIECZOREK, Ł. REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 1, 2020. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426. Acesso em: 22 set. 2020.
  • AMA:
   Wróblewski M, Klingemann JI, Wieczorek Ł. REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania. 2020;33(1):1. Accessed September 22, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426
  • APA:
   Wróblewski, M., Klingemann, J. I., & Wieczorek, Ł. (2020). REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, 33(1), 1.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Wróblewski, Michał, Justyna Iwona Klingemann, and Łukasz Wieczorek. 2020. “REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania 33 (1): 1. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426.
  • Harvard:
   Wróblewski, M., Klingemann, J. I. and Wieczorek, Ł. (2020) ‘REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English)’, Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, 33(1), p. 1. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426 (Accessed: 22 September 2020).
  • Harvard: Australian:
   Wróblewski, M, Klingemann, JI & Wieczorek, Ł 2020, ‘REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English)’, Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, vol. 33, no. 1, p. 1, viewed 22 September 2020, .
  • MLA:
   Wróblewski, Michał, et al. “REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, vol. 33, no. 1, Jan. 2020, p. 1. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Wróblewski, Michał, Justyna Iwona Klingemann, and Łukasz Wieczorek. “REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania 33, no. 1 (January 2020): 1. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426.
  • Vancouver/ICMJE:
   Wróblewski M, Klingemann JI, Wieczorek Ł. REVIEW AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FIELD OF ALCOHOL CONSUMPTION. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania [Internet]. 2020 Jan [cited 2020 Sep 22];33(1):1. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872426