Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   APLIKACJE MOBILNE PRZEZNACZONE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU JAKO NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PROCES ZDROWIENIA. (Polish)
  • Publication Year:
   2020
  • Author-Supplied Keywords:
   Alcohol-related problems
   mHealth
   Mobile applications
   Recovery
   aplikacje mobilne
   mZdrowie
   problemy związane z alkoholem
   zdrowienie
   EnglishPolishLanguage of Keywords: English; Polish
  • Abstract:
   Introduction: The objective of the study was to assess the potential of publicly available mobile applications created as tools supporting the recovery of alcohol-dependent persons. Material and methods: Fifteen mobile applications were analysed in domains liketype of included functionalities and their educational content, engagement and aesthetics, scope and privacy concern. Modified versions of Self-Help Model Scale (SHMS) and Mobile Application Rating Scale (MARS) were used for evaluation. Results: All applications got a low score on SHMS (1-18 points); the average score was only 4 points (min. = 1, max. = 7.7). Most applications received points on educational and motivational level, only two applications contained functionalities related to development of coping strategies in high risk situations. Results of scoring on MARS subscales (min. 1, max. 5 points) were higher. The functionality of applications was assessed as rather high (average score 4 points), the lowest score was related to the quality of information (average score 2 points). The average score of app features directly related to coping with alcohol use disorder (AUD) was 3 points (min. = 1.2, max. = 4.1). Applications which were scored high on the MARS were also scored relatively highest on SHMS. Researchers were unable to identify any scientific studies conducted in order to assess the efficacy of those applications as tools supporting the persons with AUD in their recovery process. Conclusions: Mobile applications for persons experiencing alcohol-related problems are focused mainly on self-monitoring. It seems important that other domains like the motivational, educational, and related to crisis intervention and forms of social support are being developed as well. The concern about lack of privacy has been identified as one of major challenges. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Wprowadzenie: Celem badania była ocena potencjału dostępnych w domenie publicznej aplikacji mobilnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu jako narzędzi wspierających proces leczenia uzależnienia od alkoholu. Materiał i metody: Analizowano 15 aplikacji mobilnych pod względem rodzaju dostępnych funkcjonalności i zawartych w nich treści, atrakcyjności, zakresu oddziaływania oraz troski o zabezpieczenie prywatności użytkowników. Do ewaluacji wykorzystano zmodyfikowane wersje Self-Help Model Scale (SHMS) i Mobile Application Rating Scale (MARS). Wyniki: Wszystkie analizowane aplikacje uzyskały niski wynik na SHMS - średnia ocena na skali od 1 do 18 wyniosła tylko 4 pkt (min. = 1, maks. = 7,7). Większość aplikacji uzyskała punkty wyłącznie w obszarze informacyjno-motywacyjnym, tylko dwie zawierały funkcjonalności związane z tworzeniem strategii radzenia sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Na podskalach MARS (od 1 do 5 pkt) wyniki były wyższe. Najwyżej oceniano funkcjonalność aplikacji (średnia 4 pkt), najniżej - ich treść (średnia 2 pkt). Średnia liczba punktów uzyskanych na podskali oceniającej cechy aplikacji odnoszące się do radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu wyniosła 3 pkt (min. = 1,2, maks. = 4,1). Aplikacje najwyżej ocenione na MARS były jednocześnie aplikacjami uzyskującymi stosunkowo wysokie wyniki na SHMS. Brakuje informacji na temat badań naukowych oceniających skuteczność ewaluowanych aplikacji we wspieraniu procesu zdrowienia u osób z zaburzeniami związanymi z alkoholem (AUD). Wnioski: Aplikacje mobilne skierowane do osób doświadczających problemów wynikających z używania alkoholu koncentrują się przede wszystkim na samoobserwacji. Istotne wydaje się dalsze rozwijanie funkcjonalności motywujących do abstynencji, oferujących pomoc w sytuacjach krytycznych oraz tworzeniu sieci wsparcia. Problemem pozostaje brak wystarczającej troski o kwestie związane z ochroną danych wrażliwych. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania is the property of Termedia Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • ISSN:
   08674361
  • Accession Number:
   143872427
 • Citations
  • ABNT:
   KLINGEMANN, J. I.; WRÓBLEWSKI, M.; WIECZOREK, Ł. MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 19, 2020. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427. Acesso em: 22 set. 2020.
  • AMA:
   Klingemann JI, Wróblewski M, Wieczorek Ł. MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania. 2020;33(1):19. Accessed September 22, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427
  • APA:
   Klingemann, J. I., Wróblewski, M., & Wieczorek, Ł. (2020). MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, 33(1), 19.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Klingemann, Justyna Iwona, Michał Wróblewski, and Łukasz Wieczorek. 2020. “MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania 33 (1): 19. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427.
  • Harvard:
   Klingemann, J. I., Wróblewski, M. and Wieczorek, Ł. (2020) ‘MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English)’, Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, 33(1), p. 19. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427 (Accessed: 22 September 2020).
  • Harvard: Australian:
   Klingemann, JI, Wróblewski, M & Wieczorek, Ł 2020, ‘MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English)’, Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, vol. 33, no. 1, p. 19, viewed 22 September 2020, .
  • MLA:
   Klingemann, Justyna Iwona, et al. “MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania, vol. 33, no. 1, Jan. 2020, p. 19. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Klingemann, Justyna Iwona, Michał Wróblewski, and Łukasz Wieczorek. “MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English).” Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania 33, no. 1 (January 2020): 19. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427.
  • Vancouver/ICMJE:
   Klingemann JI, Wróblewski M, Wieczorek Ł. MOBILE APPLICATIONS FOR ALCOHOL DEPENDENT PERSONS AS TOOLS SUPPORTING THE RECOVERY PROCESS. (English). Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania [Internet]. 2020 Jan [cited 2020 Sep 22];33(1):19. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edb&AN=143872427