Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for ""LONGITUDINAL method""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KAUSATIIVSUSE OMANDAMISEST EESTI KEELES.

Subjects: GRAMMAR; LEXICAL grammar; VERBSESTONIA

  • Source: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat; 2012, Vol. 8, p5-19, 15p

Record details

×
Periodical

Somaatiliste tunnuste areng vanuses 2-17 aastat.

  • Source: Eesti Antropomeetriaregistri Aastaraamat [Yearbook of the Estonian Anthropometric Register] 2002: p. 133-145 13p.

Record details

×
Periodical

Antropomeetriliste naitajate korratavus lastel.

  • Source: Kehakultuuriteaduskonna Teadus- Ja Oppemetoodiliste Toode Kogumik 2002: Vol. 20. p. 85-92 8p.

Record details

×
Periodical

8-11 aastaste tudrukute morfoloogiliste tunnuste ja liigutusvoimete stabiilsus (kolmeaastane longitudinaaluuring).

  • Source: Eesti Antropomeetriaregistri Aastaraamat [Yearbook of the Estonian Anthropometric Register] 2000: p. 69-76 8p.

Record details

×
Periodical

Spetsialiseerumisest murdmaasuusatamises.

  • Source: Kehakultuuriteaduskonna Teadus- Ja Oppemetoodiliste Toode Kogumik 1982: Vol. 13. p. 398; 403

Record details

×
Periodical

Noorujujate esmase valiku kriteeriumid.

  • Source: Kehakultuuriteaduskonna Teadus- Ja Oppemetoodiliste Toode Kogumik 1981: Vol. 13. p. 412-414

Record details

×
Periodical

Rekord efektiivsuse kriteeriumina

  • Source: Kehakultuuriteaduskonna Teadus- Ja Oppemetoodiliste Toode Kogumik 1981: Vol. 22. p. 699-701

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for ""LONGITUDINAL method""