Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Kondrokalsinozis Tedavisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları: Olgu Sunumu.

  • Source: Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine sep2017, Vol. 52 Issue 3, p111 5p.

Record details

×
Academic Journal

Fibromiyaljili Kadın Hastalarda Vitamin D Düzeyleri ve Ağrı, Depresyon, Uyku ile İlişkisi.

  • Source: Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation / Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi Dec2014, Vol. 60 Issue 4, p329 6p.

Record details

×
Academic Journal

Spastisite-Yetişkin Hastaya Yaklaşım: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik Değerlendirme.

  • Source: Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation / Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi mar2007 supplement, Vol. 53, p45 8p.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Li H""