Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

PODEJŚCIE ESM W BADANIACH PRZEBIEGU ŻYCIA KONSUMENTA.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2018, Issue 525, p45-57, 13p

Record details

×
Academic Journal

MODELE HYBRYDOWE SEM-TREE W BADANIACH RÓŻNICOWANIA SIĘ PREFERENCJI CZŁONKÓW POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2018, Issue 508, p198-207, 10p

Record details

×
Academic Journal

CONJOINT ANALYSIS OPARTA NA MODELACH IRT W ZAGADNIENIU OPTYMALIZACJI PRODUKTÓW BANKOWYCH.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2016, Issue 427, p184-194, 11p

Record details

×
Academic Journal

ANALIZA WIELOPOZIOMOWA Z WYKORZYSTANIEM DANYCH SYMBOLICZNYCH.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2016, Issue 426, p174-184, 11p

Record details

×
Academic Journal

KONTRFAKTYCZNO-PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU W MARKETINGU USŁUG ZDROWOTNYCH.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2014, Issue 336, p284-295, 12p

Record details

×
Academic Journal

MODELE HYBRYDOWE CART-LOGIT W ANALIZIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2014, Issue 336, preceding p61-69, 10p

Record details

×
Academic Journal

ANALIZA RZETELNOŚCI SKAL W WIELOPOZIOMOWYCH MODELACH POMIARU.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu; 2014, Issue 336, preceding p49-59, 11p

Record details

×
  • 1-10 of  13 results for ""Sagan, Adam""